06 – 22 94 61 23 info@fransjanssencoaching.nl

Je bent op zoek naar een geschikte coach om je verder te helpen…

Waar moet een coach volgens jou aan voldoen? Waar heb je hulp bij nodig? Dit en nog vele andere vragen die nodig zijn om jouw coach te vinden. Hieronder laat ik je kennismaken met mijn gedachte over coaching, het te bewandelen traject om vervolgens te kunnen vaststellen of dit bij je past. 

Je persoonlijke manager én coach

Wat is er mooier dan over iemand te kunnen beschikken die er echt voor jou is. Die je kunt zien als je persoonlijke manager én coach. Zo iemand kan ik voor jou zijn. Ik ben iemand met ruime ervaring in het bedrijfsleven, met een brede HR-achtergrond en de nodige mensenkennis én ervaring als coach. Hierdoor weet ik snel tot de kern van je echte vraag te komen. De coachings gesprekken vinden plaats op een ontspannen en respectvolle wijze. In een veilige omgeving kun je open spreken en kan ik je helpen te ontdekken waar het eigenlijk om gaat in jouw leven. Met de juiste begeleiding komen jouw eigen inzichten verrassend snel boven. Vervolgens leer ik je om je bewust te worden van je eigen beperkende overtuigingen of aannames en daar meer verruimende perspectieven naast te zetten om die vervolgens te vertalen in alternatieven waar je nog niet eerder aan gedacht hebt. Ik begeleid je in het maken van keuzes uit een scala aan nieuwe mogelijkheden.

 

“Investeren in jezelf is de beste belegging die je kunt doen”

Visie op coachen

Coachen is in mijn optiek het zodanig begeleiden van een coachee waardoor deze beter zijn of haar kwaliteiten en talenten meer en leert benutten. Dit door stil te staan bij wie je bent, wie je wilt zijn en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. Zo ook bij het herkennen en het leren omgaan met je eigen gevoelens en emoties, en die van anderen. Door dit alles effectiever toe te passen kom je dichter bij jezelf en leer je het beste uit jezelf te halen. Hierdoor zal je plezier in je werk toenemen en daardoor ook je productiviteit. Gelijktijdig kunnen mogelijkheden geschapen worden voor verdere doorgroei in je huidige functie of in vervolgfuncties, dan wel in een andere werkomgeving. Goed voor jezelf en goed voor het bedrijf!

 

Aanpak en werkwijze

Stel je start een coachingstraject, hoe gaat dit dan in zijn werk?

• Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Je start met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. De essentie van het kennismakingsgesprek is om te onderzoeken of er een basis gelegd kan worden voor een respectvolle werkrelatie van wederzijds vertrouwen en inspanning. Als coach zal ik tijdens dit gesprek vooral luisteren en af en toe door vragen, zo wordt jouw vraag systematisch geanalyseerd en in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt gezamenlijk vastgesteld of dit leidt tot een coachingstraject. 

• In actie met je coach
De keuze voor coaching is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Als coach draag ik zorg voor een passende procesbegeleiding en voor het op een inspirerende wijze toewerken naar concrete resultaten, vastgelegd in een concreet actieplan. 

Van jou als coachee wordt verwacht dat jij je zo goed mogelijk inzet om de gestelde doelen te bereiken.

Elke sessie wordt afgesloten met een korte evaluatie en er wordt stilgestaan bij de overeengekomen afspraken. Waar nodig wordt feedback gegeven, worden actieplannen tussentijds geëvalueerd en nieuwe afspraken/plannen gemaakt.

Normaliter wordt uitgegaan van 5 coachingsbijeenkomsten (excl. eindgesprek) van maximaal 1,5 uur. Vertrouwelijkheid staat steeds voorop, zo ook het omgaan met de gegevens van de coachee.

• Eindevaluatie
Het coachingstraject wordt afgesloten met een eindgesprek, waarin de ontwikkelingen en bereikte resultaten worden besproken.

Optioneel: Desgewenst vindt, met instemming van jou, een aanvullend eindgesprek plaats met jouw directe manager.

• Kosten
Het uurtarief is marktconform en voor particulier gebruik geldt een gereduceerd tarief.