06 – 22 94 61 23 info@fransjanssencoaching.nl

Info voor de werkgever

Als werkgever weet je als geen ander hoe belangrijk het is te blijven investeren in je medewerkers. Organisaties veranderen voortdurend en als werkgever verwacht je dat je medewerkers van hoog tot laag deze veranderingen niet alleen volgen maar vooral actief mee uitdragen. Daarom worden persoonlijke ontwikkelingsbudgetten ter beschikking gesteld om het proces van leren en ontwikkelen te stimuleren.

Ervaring leert dat managers en medewerkers gericht coachen in hun eigen leeromgeving vaak de beste resultaten laat zien. Als Frans Janssen Coaching kan ik werkgevers hierbij ondersteunen door coaching al dan niet in combinatie met mentorschap in de vorm van maatwerk aan te bieden. Gestuurd wordt op het bereiken van concrete resultaten: passend binnen de ontwikkelingsbehoefte van de managers en medewerkers en passend binnen de gewenste doelstellingen van het bedrijf. Maak vooral gebruik van een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te ontdekken wat Frans Janssen Coaching voor uw organisatie kan betekenen.

 

Manager als coach

Van (senior)managers wordt steeds meer verwacht dat zij niet alleen hun werkzaamheden passend managen maar als people manager ook steeds meer hun medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen en ontwikkelen. De vraag of een manager ook een goede interne coach kan zijn, kan niet eensluidend met een duidelijke ja of nee beantwoord worden. Voor echte maatwerk coaching van een ‘coach the coach’ traject wordt steeds meer gebruik gemaakt van een onafhankelijke, professionele, liefst externe en gecertificeerde coach. Frans Janssen Coaching kan ook hier in de vorm van maatwerk coaching passende ondersteuning bieden. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden die geboden kunnen worden door Frans Janssen Coaching.